blijf up to date

Bedrijfscultuur na bedrijfsovername

Bedrijfscultuur na bedrijfsovername.png

Bedrijfscultuur na bedrijfsovername

Of, hoe krijg je na een bedrijfsovername alle neuzen in dezelfde richting?

Tegenwoordig worden heel wat bedrijven overgenomen om aan personeel te geraken. Zeker in de bouwsector is dit een trend.  Grote bouwbedrijven nemen kleinere bedrijven over, enerzijds voor hun specialisme, anderzijds voor werkkrachten. Als overnemer kan je dan maar beter de nodige aandacht geven aan de mensen, opdat ze ook daadwerkelijk hun beste beentje willen voorzetten voor jou, als nieuwe werkgever.

Ik heb het ooit zelf meegemaakt, het bedrijf waar ik aan de slag was, werd overgenomen. Voor mij – en ik denk dat dit voor alle collega’s in het bedrijf waar ik destijds werkte geldt – was het een tijd van onzekerheid en angst.  Onzekerheid over de toekomst en angst voor het nieuwe, onbekende.

En weerstand, ja weerstand was er zeker ook.  “Ze moesten niet denken dat ze het beter wisten dan wij.”  We stonden eigenlijk met z’n allen al een beetje met gebalde vuisten de overnemer op te wachten – voor het geval dat hij dacht dat hij het allemaal beter wist.

Een normale reactie; onzekerheid en angst creëren weerstand. En dan komt de dag…, 2 bedrijfsculturen ontmoeten elkaar.

Hierna 7 tips om de bedrijfs- en veiligheidscultuur bij een overname zo goed mogelijk te begeleiden:

  1. Zorg voor een veilige sfeer, een sfeer van vertrouwen, een open sfeer. Dit doe je door als CEO zoveel mogelijk persoonlijk contact te hebben met al je medewerkers.
  2. Laat aan je medewerkers zien, dat je het belangrijk vindt om naar hen te luisteren.  Hun ideeën zijn waardevol voor jou en het bedrijf.
  3. Creëer betrokkenheid.  Toon de mensen de strategie die je hebt uitgestippeld voor het bedrijf en hoe zij hierin een belangrijke rol spelen.
  4. Betrek hen intens bij de missie en waarden van je bedrijf.  Hoe meer betrokkenheid, hoe meer engagement.
  5. Creëer een “leer-sfeer”: kruisbestuiving door van mekaar te leren is onnoemelijk waardevol voor een bedrijf.
  6. Maak duidelijke afspraken omtrent rollen en taken.  Hoe duidelijker de afspraken, hoe minder discussie (“goede afspraken maken goede vrienden”, remember).
  7. Wees een goede en sterke leider.

Ondersteuning nodig?
NOA ACADEMY begeleidt bedrijven naar een goede veiligheidscultuur.  Voor meer info zie www.noatrainings.be/academy.

Ingrid Nys | CEO

Schrijf je in op de NOA trainings blog

Ook interessant voor je vrienden?Deel dit artikelLinkedinMail