blijf up to date

Hoe een goede veiligheidscultuur het imago van uw bedrijf versterkt

Veiligheidscultuur

CEO’s en managers die willen investeren in hun werknemers om hun aandacht op veiligheid te vestigen, creëren draagvlak voor een goede veiligheidscultuur.

Terecht om hierin te investeren, want veiligheid draagt enorm bij tot het imago en de professionaliteit van een bedrijf en haar medewerkers. Investeren in preventie van arbeidsongevallen en professionalisering op dit vlak is vaak ook van strategisch belang. In deze zin zal het echt ter harte nemen van veiligheid en welzijn op het werk op alle niveaus van de organisatie geld opbrengen, als bonus op het gespaarde leed wat natuurlijk de primaire opbrengst is.

Naast een imago van werkgever die zorgt voor zijn team, zijn er ook heel wat kosten te besparen. Bijvoorbeeld de kost van arbeidsongevallen en absenteïsme. Andere kosten zijn gerelateerd aan bijna-ongevallen, EHBO ongevallen, enz. Worden deze ongevallen rigoureus doorgegeven? Worden deze kosten structureel gemeten in relatie tot productiviteit en efficiëntie? Vaak gaat het om een verborgen kost, die mogelijk kan deel uitmaken van de KPI’s.

NOA Trainings vindt het uitermate belangrijk dat de boodschap die we overbrengen aan uw werknemers en collega’s de visie, strategie en doelstellingen van het bedrijf bekrachtigen. Wanneer u opteert voor het veiligheidstraject "Bouwen aan een Veiligheidscultuur" via onze NOA Academy, is het voor ons nog belangrijker dat het operationeel leiderschap de belangrijkste vragende partij is voor de opleiding en onze aanpak; immers, een opleidingstraject dat door hen niet als belangrijk en positief beleefd wordt, heeft maar weinig kans op slagen.

Durf te veranderen.  Bouw samen met onze NOA Academy aan uw veiligheidscultuur.

NOA Academy, because we care about people!

Schrijf je in op de NOA trainings blog

Ook interessant voor je vrienden?Deel dit artikelLinkedinMail