COVID-19

CORONA-maatregelen

CODE95-opleidingen mogen worden heropgestart vanaf 02/12/2020

Vanaf vandaag, 02/12/2020, kunnen ook de CODE95-opleidingen weer opgestart worden.
Alle informatie hieromtrent kan je terugvinden op de website van MOW.
Ook de Federale Overheid dienst Volksgezondheid heeft een overzicht van maatregelen en versoepelingen via FAQ op haar website gepubliceerd.

Omdat NOA Trainings uitermate begaan is met het welzijn van haar cursisten, klanten, lesgevers en medewerkers, werken wij sinds maart van dit jaar aan een veilig COVID19-beleid;  alle lessen worden op een veilige en kwaliteitsvolle manier georganiseerd.  We rekenen uiteraard ook op de maximale medewerking van onze klanten en cursisten.

ONZE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Koffie, thee en water worden gratis aangeboden, frisdrank is betalend via onze drankautomaat.
's Middags worden individueel verpakte broodjes voorzien.

Activiteit

Specifieke maatregelen naast de algemene maatregelen toe te passen volgens protocol

Klassikale opleidingen en praktijktrainingen,
zowel in het opleidingscentrum van NOA Trainings als bij de klant

(Afstandsonderwijs enkel mogelijk voor niet verplichte theorie-opleidingen)
Toepassen van basisregels:

 • Kleine groepen – maximum aantal afhankelijk van ruimte: cirkel van afstand tussen kandidaten van minimum 1,5 m
 • Deelnemers brengen hun eigen materiaal mee naar de les: schrijfmateriaal, eigen PC/Laptop, notablok, persoonlijke beschermingsmiddelen die de opleiding vereist (helm, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, valbeveiliging),
 • Cursisten dienen een mondmasker mee te brengen naar de les.
 • De lesgever kan vragen dat iedereen een mondmasker draagt tijdens de les wanneer de trainer dit veiliger vindt.  Dit hangt af van lesgever tot lesgever.
 • Opleidingen bij NOA: Een belegd broodje wordt voorzien, soep voorlopig nog niet.  In het opleidingscentrum van NOA Trainings worden dranken aangeboden (koffie, thee, water gratis, frisdrank via frisdrankautomaat)
 • Voor en na de les worden de aanwezigen verplicht hun handen te wassen met desinfecterende handzeep.
 • Desinfecterende handgel en tissues voorzien

Nascholing praktijk code 95 groep C en D

Toepassen van basismaatregels:

 • Manoeuvres: de lesgever neemt niet plaats in het voertuig en geeft de instructies via walkietalkie indien mogelijk. Lesgever is steeds in de buurt van het voertuig (> 1,5m)
 • Openbare weg: zoveel mogelijk afstand tussen kandidaat en lesgever bewaren.
 • Tijdens het praktijkgedeelte is het dragen van een mondmasker verplicht
 • Bij wissel van kandidaat/lesgever voertuig reinigen zoals aangegeven in extra maatregelen en zo lang mogelijk laten verluchten
 • De kandidaat brengt zijn eigen werkhandschoenen mee voor de categorie E

EHBO-opleidingen

Herhalingsopleiding EHBO is mogelijk mits:

 • max. 8 deelnemers, met min. 1,5 m afstand in cirkel
 • reanimatieoefening: enkel borstcompressies en kinlift op pop oefenen.  Beademing wordt gesimuleerd zonder in de pop te blazen.  Pop wordt na elke simulatie gedesinfecteerd (borst, kin, neus)
 • “sleeppop” zal dienen om bv. Rautek-greep, Heimlich-greep door de trainer te laten voordoen
 • verbanden aanleggen doen de cursisten bij zichzelf indien mogelijk
 • er worden geen “lotussen” voorzien tijdens de Corona-maatregelen

Basisopleidingen EHBO worden uitgesteld tot nader order

Onthaal cursisten, bezoekers, leveranciers

geen handen geven, afstand houden

Lesgeven

Afstandsleren wordt aangemoedigd: theorielessen kunnen via online platformen gegeven worden.
Indien niet mogelijk social distancing bewaren binnen leslokaal (zie hierboven “Klassikale opleidingen en praktijklessen).
Lokaal dient voortdurend goed verlucht te worden.

De trainer heeft het recht de les niet aan te vangen of stop te zetten indien niet aan de basisregels wordt/kan worden voldaan waardoor de veiligheid in het gedrang komt; hierbij hoort de meldingsplicht van de trainer, nl. melden aan de verantwoordelijke van de situatie alvorens de les stop te zetten.

Schoonmaakprogramma met extra aandacht voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers, …..

Reinigingsmaterialen dienen voorzien te zijn in de lesruimten.
Voor de medewerkers van NOA Trainings geldt de regel dat zij het gebruik van materiaal beperken tot één persoon indien mogelijk bv. telefoon
Gemeenschappelijke materialen dienen na elk gebruik door de gebruiker gedesinfecteerd te worden (toetsen printers, toetsen drankautomaat, klinken, toilet.
Elke medewerker dient zijn/haar verantwoordelijkheid hierin op te nemen.
Schoonmaakmaterialen worden voorzien.

Omgaan met zieke medewerkers/kandidaten

Van elke cursist, bezoeker wordt de temperatuur gemeten (op afstand).
Zieke medewerker/kandidaat wordt naar huisarts verwezen.

Handen wassen

Medewerkers, cursisten wordt regelmatig gevraagd de handen te gaan wassen.
Handontsmettingsmiddel is voorzien.

Werkplaatsen/lokalen/theorielokalen

Deze worden zodanig ingericht, dat 1.5 meter afstand gerespecteerd is tussen iedere medewerker of kandidaat
Gebruikte materialen en oppervlaktes ontsmetten, telkens na gebruik.
Preventieposters zijn voorzien.
Ontsmettingsmaterialen zijn voorzien.

 

Aanbevolen reinigingsmiddelen: gebruikelijke neutrale reinigingsmiddelen, daarna ontsmetten
Om te ontsmetten kunnen volgende producten worden gebruikt:

 • Producten op basis van ethanol
 • Quaternaire ammoniumzouten
 • Verdunde javel (10ml in 1 L water)
 • Zuurstofwater (H2O2)
 • Ontsmettende doekjes obv ethanol en/of propanolol kunnen ook worden gebruikt

Alle communicatie rond CORONA/COVID-19 kan je nauwgezet opvolgen via www.info-coronavirus.be/nl
Bekijk ook regelmatig onze website m.b.t. de inplanning van opleidingen.

Wij wensen iedereen sterkte in deze uitzonderlijke tijden en vooral… een goede gezondheid!